Muitinės tarpininko atstovų mokymai

Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas, dėmesiui

Kviečiame dalyvauti Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje (muitinės tarpininko) paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, kursuose (toliau – Kursai), kurie vyks 2019 m. kovo 25 - balandžio 10 dienomis, ir praktikume, kuris vyks 2019 m. balandžio 11-12 dienomis Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius).

Kursų trukmė - 13 darbo dienų, pradžia – 2019 m. kovo 25 d. 1100. Kursų kaina vienam asmeniui - 430,00 Eur. Praktikumo trukmė - 2 darbo dienos, praktikumo kaina vienam asmeniui - 170,00 Eur. Praktikumo metu mokoma dirbti su muitinės logistikoje naudojamais programiniais produktais (programa "Muitinė", MDAS ir kt.). Turintiems pakankamą praktinio darbo patirtį ruošiant ir pateikiant muitinės deklaracijas, praktikumas neprivalomas. 

Kursus išklausiusiems asmenims išduodami Kursų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisęs  Muitinės mokymo centre laikyti kvalifikacinį egzaminą.

Norinčius dalyvauti Kursuose ir/ar praktikume prašome iki 2019 m. kovo 25 d. užsiregistruoti dalyvavimui juose. Asmenys registruojami dalyvavimui Kursuose ir/ar praktikume po to, kai elektroniniu paštu adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. perduodami dalyvio (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas) ir mokėtojo (kai už Kursus apmoka ne dalyvis) duomenys (pavadinimas, juridinis adresas, juridinio asmens, PVM mokėtojo kodas), nurodoma, ar ketinama dalyvauti praktikume bei sumokama už Kursus ir praktikumą atitinkamai.

Kursų ir praktikumo organizatoriui perduodami duomenys naudojami išrašant pranešimus apmokėjimui, Kursų baigimo pažymėjimus, sąskaitas bei kitoms reikmėms.

Kursuose ir praktikume gali dalyvauti įmonių deleguoti darbuotojai ir kiti asmenys. Užimtumo tarnybos deleguojamiems asmenims apmokėti už Kursus ir praktikumą gali ir Užimtumo tarnyba (yra papildomų sąlygų, apie kurias prašome teirautis Darbo biržos teritoriniuose padaliniuose), praktikumas šiems asmenims privalomas.

Sumokėjus už Kursus ir/ar praktikumą ir atsisakius juose dalyvauti ar juose nedalyvavus, grąžinamas sumokėtas mokestis, atskaičius teisės aktų pateikimo ir administravimo kaštus (10% nuo Kursų ir praktikumo kainos). Sąskaitą už Kursus, praktikumą, apgyvendinimo paslaygas ir Kursų baigimo pažymėjimą įteiksime Kursų pabaigoje.

Į Kursus užregistruotiems asmenims el. paštu pateikiami pagrindiniai teisės aktai, susipažinimas su kuriais palengvins Kursų medžiagos įsisavinimą (susipažinimui reiktų skirti bent keletą dienų), o mokymo procesą padarys našesniu. Kursų dalyviai gauna padalomąją medžiaga, mokymuisi būtinus klasifikatorius bei registrus, dokumentų blankus.

 Kursai ir praktikumas vyksta kiekvieną darbo diena, dirbama po 8 ak. val. per dieną. Užsiėmimų tvarkaraštis Jums bus pateiktas Kursų pradžioje.

Organizatorius pasilieka sau teisę nukelti Kursus ir/ar praktikumą vėlesniam laikui ar atšaukti, jei iki nurodytos datos neužsiregistruoja minimalus dalyvių skaičius, o taip pat juos pradėti anksčiau, jei to pageidauja visi būsimų Kursų ar praktikumo dalyviai.

Pastaba: Kvalifikacinio egzamino laikymui galima registruotis Muitinės mokymo centre. Prieš laikant kvalifikacinį egzaminą reikia papildomai sumokėti 86,00 EUR žyminį mokestį už egzamino laikymą (teorinė dalis – 40 Eur, praktinė – 46 Eur), kuris mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai (a/s LT247300010112394300, įmokos kodas 5804, paskirtis „už egzaminą“).

 

Pagarbiai – Lietuvos muitinės tarpininkų asociacijos prezidentas dr. Alvydas Jablonskis

Event Properties

Event date: 2019.03.25 11:00
Event End Date: 2019.04.12 16:00
Capacity 25
Individual Price 600,00 €
Location Mykolo Romerio universitetas
The Best betting exchange Betfair Bookmakerby ArtBetting.Net
BIGTheme - Free Templates