Narystės prašymas

Lietuvosmuitinės tarpininkų asociacijosPRAŠYMAS

Prezidiumui

.................

(Data)

Prašau .......................................................................priimti į

(pilnas ūkio subjekto pavadinimas)

Lietuvos muitinės tarpininkų asociaciją.

Vadovas: ......................................................

(vardas, pavardė, parašas)

The Best betting exchange Betfair Bookmakerby ArtBetting.Net
BIGTheme - Free Templates