Narystės nario anketa

LIETUVOS MUITINĖS TARPININKŲ ASOCIACIJOS NARIOA N K E T A
ŪKIO SUBJEKTO DUOMENYS

Pilnas pavadinimas:

..................................

Kodas juridinių asmenų registre:

..................................

Juridinis adresas:

..................................

Adresas korespondencijai:

..................................

DUOMENYS APIE VADOVĄ

Pareigos:

..................................

Vardas:

..................................

Pavardė:

.................................

Tel.:

..................................

Faksas:

..................................

El. Paštas:

.................................

ATSTOVO ASOCIACIJOJE DUOMENYS

Pareigos:

..................................

Vardas:

..................................

Pavardė:

.................................

Tel.:

..................................

Faksas:

..................................

El. Paštas:

.................................

PRIKLAUSYMAS KITOMS ASOCIACIJOMS

Asociacijos(-ų) pavadinimas(-ai): ..................................

ASOCIACIJOS SEKRETORIATO ŽYMOS

Stojamasis mokestis:

..................................

Kasmetinis nario mokestis:

..................................

Priėmimo į Asociaciją data:

..................................

Asociacijos atstovas:

..................................

The Best betting exchange Betfair Bookmakerby ArtBetting.Net
BIGTheme - Free Templates