Narystės prašymas

Lietuvosmuitinės tarpininkų asociacijosPRAŠYMAS

Prezidiumui

.................

(Data)

Prašau .......................................................................priimti į

(pilnas ūkio subjekto pavadinimas)

Lietuvos muitinės tarpininkų asociaciją.

Vadovas: ......................................................

(vardas, pavardė, parašas)

Narystės nario anketa

LIETUVOS MUITINĖS TARPININKŲ ASOCIACIJOS NARIOA N K E T A
ŪKIO SUBJEKTO DUOMENYS

Pilnas pavadinimas:

..................................

Kodas juridinių asmenų registre:

..................................

Juridinis adresas:

..................................

Adresas korespondencijai:

..................................

DUOMENYS APIE VADOVĄ

Pareigos:

..................................

Vardas:

..................................

Pavardė:

.................................

Tel.:

..................................

Faksas:

..................................

El. Paštas:

.................................

ATSTOVO ASOCIACIJOJE DUOMENYS

Pareigos:

..................................

Vardas:

..................................

Pavardė:

.................................

Tel.:

..................................

Faksas:

..................................

El. Paštas:

.................................

PRIKLAUSYMAS KITOMS ASOCIACIJOMS

Asociacijos(-ų) pavadinimas(-ai): ..................................

ASOCIACIJOS SEKRETORIATO ŽYMOS

Stojamasis mokestis:

..................................

Kasmetinis nario mokestis:

..................................

Priėmimo į Asociaciją data:

..................................

Asociacijos atstovas:

..................................

Narystė

FORMALUMAI STOJANT Į LIETUVOS MUITINĖS TARPININKŲ ASOCIACIJĄ

Ūkio subjektas, norintis tapti Lietuvos muitinės tarpininkų asociacijos (toliau – Asociacijos) nariu:

1. Pateikia Asociacijai raštišką prašymą.

2. Užpildo Asociacijos nario anketą.

3. Prašymą ir anketą atsiunčia Asociacijai vienu iš nurodytų būdų:

  • faksu nr. (5) 2760088
  • paštu adresu P. Baublio g. 3b, Vilnius
  • elektroniniu paštu adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Asociacija perduoda ūkio subjektui pranešimą apmokėjimui.

5. Ūkio subjektas sumoka stojamąjį ir kasmetinį nario mokesčius.

6. Ūkio subjektas informuojamas apie priėmimą į Asociaciją.

The Best betting exchange Betfair Bookmakerby ArtBetting.Net
BIGTheme - Free Templates