Kursai asmenims, pageidaujantiems teikti atstovavimo muitinėje (muitinės tarpininko) paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje

Kursai asmenims, pageidaujantiems teikti atstovavimo muitinėje (muitinės tarpininko) paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje

Kviečiame dalyvauti Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje (muitinės tarpininko) paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, kursuose (toliau – Kursai), kurie vyks 2019 m. rugsėjo 9-25 dienomis, ir praktikume, kuris vyks 2019 m. rugsėjo 26-27 dienomis. Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius).

Kursų trukmė – 13 darbo dienų, pradžia – 2019 m. rugsėjo 9 d., 1100. Kursų kaina vienam asmeniui – 430,00 Eur. Praktikumo trukmė – 2 darbo dienos, praktikumo kaina vienam asmeniui – 170,00 Eur. Praktikumo metu mokoma dirbti su muitinės logistikoje naudojamais programiniais produktais (programa „Muitinė“, MDAS ir kt.) Turintiems pakankamą praktinio darbo patirtį ruošiant ir pateikiant muitinės deklaracijas, praktikumas neprivalomas.

Kursus išklausiusiems asmenims bus išduoti Kursų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisęs laikyti Muitinės mokymo centre kvalifikacinį egzaminą.

Norinčius dalyvauti Kursuose ir/ar praktikume prašome iki 2019 m. rugsėjo 1 d. užsiregistruoti dalyvavimui juose. Asmenys registruojami dalyvavimui Kursuose ir praktikume po to, kai elektroniniu paštu adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. perduodami dalyvio (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas) ir mokėtojo (kai už kursus apmoka ne dalyvis) duomenys (pavadinimas, juridinis adresas, juridinio asmens, PVM mokėtojo kodas), nurodoma, ar ketinama dalyvauti praktikume, bei sumokama už Kursus ir praktikumą atitinkamai.

Kursų ir praktikumo organizatoriui perduodami duomenys naudojami išrašant sąskaitas, pažymėjimus bei kitoms reikmėms.

Kursuose ir praktikume gali dalyvauti įmonių deleguoti darbuotojai ir kiti asmenys. Užimtumo tarnybos deleguojamiems asmenims apmokėti už Kursus ir praktikumą gali ir Užimtumo tarnyba (yra papildomų sąlygų, apie kurias prašome teirautis Užimtumo tarnybos teritoriniuose padaliniuose), praktikumas šiems asmenims privalomas.

Sumokėjus už Kursus ir/ar praktikumą ir atsisakius juose dalyvauti ar juose nedalyvavus, grąžinamas sumokėtas mokestis, atskaičius teisės aktų pateikimo ir administravimo kaštus (10 % nuo Kursų ir/ar praktikumo kainos). Sąskaitą už Kursus, praktikumą, apgyvendinimo paslaugas ir Kursų baigimo pažymėjimą įteiksime Kursų pabaigoje.

Į Kursus užregistruotiems asmenims el. paštu pateikiami pagrindiniai teisės aktai, susipažinimas su kuriais palengvins Kursų medžiagos įsisavinimą (susipažinimui reiktų skirti bent keletą dienų), o mokymo procesą padarys našesniu. Kursų dalyviai gauna padalomąją medžiaga, mokymuisi būtinus klasifikatorius bei registrus, dokumentų blankus.

Kursai ir praktikumas vyksta kiekvieną darbo diena, dirbama po 8 ak. val. per dieną. Užsiėmimų tvarkaraštis Jums bus pateiktas Kursų pradžioje.

Organizatorius pasilieka sau teisę nukelti Kursus ir/ar praktikumą vėlesniam laikui ar atšaukti, jei iki nurodytos datos neužsiregistruos minimalus dalyvių skaičius, o taip pat juos pradėti anksčiau, jei to pageidauja visi būsimų Kursų ar praktikumo dalyviai.

Pastaba: Kvalifikacinio egzamino laikymui reikia registruotis Muitinės mokymo centre. Prieš laikant kvalifikacinį egzaminą reikia sumokėti 86,00 EUR žyminį mokestį už egzamino laikymą (teorinė dalis – 40 Eur, praktinė – 46 Eur), kuris mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai (a/s LT247300010112394300, įmokos kodas 5804, paskirtis „už egzaminą“).

Event Properties

Event date: 2019.09.09 11:00
Event End Date: 2019.09.25 15:00
Capacity 30
Cut off date 2019.09.01
Individual Price 430,00 €
Location Mykolo Romerio universitetas
The Best betting exchange Betfair Bookmakerby ArtBetting.Net
BIGTheme - Free Templates